Tuesday, July 13, 2010

"On és la meva classe?"

Taller amb infants de 3 anys en L´Escola Cartagena/Encants (Barcelona). 8 de juny de 2010. Els infants van montar i desmontar la seva classe en el pati.

Video by Adrià Lahuerta


Photos by Oleg Ogursov

No comments:

Post a Comment