Wednesday, January 26, 2011

XI Jornades Projecte Educatiu Ciutat de Barcelona 2011

El Projecte Educatiu Ciutat de Barcelona (PECB) prepara su plan de actuación 2011-15 con las XI Jornadas en las que nosotros participamos. Nuestro proyecto ¿QUÉ ES ARQUITECTURA? forma parte del PECB desde 2009. http://www.bcn.es/imeb/pec/catala/11_jornades/index.htm
.
Resumen de nuestra intervención del 25 de enero de 2011.
.
Català

L´associació QUÈ ÉS A? està formada per artistes i arquitectes que enforteixen l´educació de les arts a Catalunya i arreu del món. Treballem i parlem des del coneixement i la pràctica diaria de l´art.
Veiem dues prioritats que el PECB pot defensar:
1- Augmentar la confiança de la societat en el seu sistema educatiu.
L´educació és com la salut... pots pendre´t una aspirina, però si no vols curar-te no et curas. La societat catalana no creu en ferm en el seu sistema educatiu.
2- Millorar l´educació de les arts per a infants i joves.
L´educació de les arts s´ha de pensar i treballar a llarg termini. Hem d´imaginar Catalunya 2050... on tots els infants i joves estudien cada dia arts a les escoles, augmentant la seva percepció del món i donant forma a la seva pròpia veu.
A Catalunya 2050 hi han escoles públiques de les arts per a infants i joves a totes les comarques. Tot infant que vol, al sortir de l´escola normal va a l´escola pública de les arts i estudia pintura, escultura, dansa, música, teatre, fotografia, cinema, arquitectura, etc... amb bons programes i mestres especialistes.
L´infant de Catalunya 2050 pot estudiar art tan fàcilment com en 2011 podia practicar futbol, basket, handbol, judo... A Catalunya 1900 poca gent practicava esports... en 2100 tothom practica l´art i expressa millor els seus sentiments i emocions.
Tota societat decideix què vol ser, i es construeix a si mateixa amb fets.

Castellano

La asociación ¿QUÉ ES A? está formada por artistas y arquitectos que fortalecen la educación de las artes en Catalunya y otros lugares del mundo. Trabajamos y hablamos desde el conocimiento y la práctica diaria del arte.
Vemos dos prioridades que el PECB puede defender:
1-Aumentar la confianza de la sociedad en su sistema educativo.
La educación es como la salud… puedes tomarte una aspirina, pero si no quieres curarte no te curas. La sociedad catalana no cree con firmeza en su sistema educativo.
2-Mejorar la educación de las artes para niños y jóvenes.
La educación de las artes se ha de pensar y trabajar a largo plazo. Tenemos que imaginar Catalunya 2050… donde todos los niños y jóvenes estudian arte en las escuelas cada día, aumentando su percepción del mundo y dando forma a su propia voz.
En Catalunya 2050 hay escuelas públicas de las artes para niños y jóvenes en todas las comarcas. Todo niño que quiere, al salir de la escuela normal va a la escuela pública de las artes y estudia pintura, escultura, danza, música, teatro, fotografía, cine, arquitectura, etc… con buenos programas y maestros especialistas.
El niño de Catalunya 2050 puede estudiar arte tan fácilmente como en 2011 podía practicar fútbol, básquet, balonmano, judo… En Catalunya 1900 poca gente practicaba deportes… en 2100 todos practican arte y expresan mejor sus sentimientos y emociones.
Toda sociedad decide qué quiere ser, y se construye a sí misma con hechos.

No comments:

Post a Comment